Profesor Stanisław Stefański (1889-1963)

Stanisław
Stefański

Profesor Stanisław Stefański, polonista, germanista, nauczyciel szkół średnich w Brzesku, Żywcu i Bielsku, uczestnik tajnego nauczania oraz animator życia kulturalnego, mąż nauczycielki Heleny z Rybickich (1892-1963), urodził się 17 listopada 1889 r. w Gosprzydowej koło Brzeska, w rodzinie organisty. Po ukończeniu szkół w Gosprzydowej i w Brzesku, kontynuował naukę w I Gimnazjum Klasycznym w Tarnowie, które ukończył w 1909 r. egzaminem dojrzałości z odznaczeniem. Następnie w latach 1909-1913 studiował filologię polską, germańską i słowiańską na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego m.in. u prof. Aleksandra Brűcknera i Stanisława Pigonia. W roku akademickim 1913/14 po zdaniu egzaminu przed państwową komisją w Krakowie, otrzymał kwalifikacje nauczyciela szkół średnich w zakresie języków polskiego i niemieckiego, jako przedmiotów głównych w szkołach z językiem wykładowym polskim i niemieckim. W tym też roku pogłębiał znajomość j. niemieckiego studiując na uniwersytecie w Berlinie.

Od stycznia do sierpnia 1915 r. prof. S. Stefański pracował w Morawskiej Ostrawie, a następnie od września do grudnia tego roku w Prywatnym Gimnazjum im. Jana Goetza w Brzesku, ucząc języków niemieckiego, polskiego i śpiewu. Kolejnymi miejscami jego pracy pedagogicznej były: Państwowe Gimnazjum im. M. Kopernika w Żywcu (1915-1927) oraz Państwowa Szkoła Przemysłowa w Bielsku (1927-1939). Pracując w Żywcu otrzymał w 1933 r. dyplom uprawniający go do nauczania języków niemieckiego i polskiego w średnich szkołach zawodowych.

Wybuch wojny 1939 r. przywiódł rodzinę Stefańskich do Brzeska. W czasie okupacji niemieckiej prof. S. Stefański brał udział w tajnym nauczaniu w Brzesku, Łysej Górze i Porąbce Uszewskiej. Był również członkiem Tajnej Komisji Egzaminacyjnej. Prof. S. Stefański po wyzwoleniu Brzeska podjął pracę w brzeskim gimnazjum i liceum, w którym pracował aż do przejścia na emeryturę w 1951 r. Uczył łaciny i języków polskiego i niemieckiego, był opiekunem "gminy szkolnej" oraz prowadził zespół recytatorsko- dramatyczny.

Od 1947 r. uczył również w brzeskim Liceum Administracyjno-Handlowym, przemianowanym później na Technikum Ekonomiczne. W szkole tej pracował w niepełnym wymiarze godzin aż do śmierci. Ponadto tak jak w LO prowadził tam zespół recytatorsko-teatralny oraz wygłaszał odczyty poświęcone literaturze.

Prof. S. Stefański był pedagogiem z ogromną wiedzą i kulturą, niezwykle czułym na krzywdę ludzką, zwłaszcza młodzieży. Swoją działalnością wszczepiał wychowankom umiłowanie prawdy, dobra, piękna i sprawiedliwości, za co został odznaczonym Złotym Krzyżem Zasługi (1959). Zmarł 30 sierpnia 1963 r. w Brzesku i został pochowany na tamtejszym Starym Cmentarzu.

Pięknym świadectwem potwierdzającym niezwykłość osoby profesora Stefańskiego jest artykuł Syn ziemi brzeskiej opublikowany w czasopiśmie "Kościół nad Uszwicą" w 40-tą rocznicę śmierci Profesora. W artykule zawarto między innymi wspomnienia byłych uczniów Profesora.