Niedziela Chrztu Pańskiego – 08.01.2023

Podsumowanie Starego Roku

„To jest Mój Syn umiłowany
Jego słuchajcie”

W pierwszą niedzielę po uroczystości Trzech Króli obchodzimy niedzielę Chrztu Pańskiego. W tym dniu usłyszeliśmy Ewangelię o chrzcie Jezusa w Jordanie. To wydarzenie upamiętnia rozpoczęcie misji nauczycielskiej Chrystusa. Dla nas jest okazją do przypomnienia sobie własnego chrztu i uświadomienia wynikających z tego faktu zobowiązań.

W homilii ks. Tadeusz Cetera mówił o wierze, która dla nas - chrześcijan jest realną siłą życia, gdy ją opieramy na żywym Jezusie. Poznanie Boga i realne z Nim spotkanie dokonuje się na trzech płaszczyznach:

1. Systematycznego czytania Pisma Świętego
2. Osobistej modlitwy
3. Doświadczenia Sakramentów Świętych


Ks. Proboszcz podkreślił, że spotkanie z Bogiem dzieje się przez rodzinę. W rodzinie rozwija się życie modlitwy, kształtuje wiara i życie sakramentalne. A rodziny budują wspólnotę parafialną.

W tym kontekście ks. Proboszcz przedstawił podsumowanie roku 2022.

Sprawy duchowe parafii:

• Od wiosny w każdą środę jest w naszej parafii godzinna adoracja Najświętszego Sakramentu.
• 14 dzieci przyjęło sakrament Chrztu Świętego (9 dziewczynek i 5 chłopców).
• Sakrament pokuty i I Komunii Świętej stały się udziałem siedmiorga dzieci z klasy trzeciej.
• 14 młodych ludzi otrzymało sakrament dojrzałości chrześcijańskiej.
• Związek małżeński w naszym kościele zawarły 4 pary.
• Do wieczności Pan powołał 13 osób (6 kobiet i 7 mężczyzn).


Sprawy ekonomiczne parafii:

• Zakończono budowę kapliczek różańcowych w Ogrodzie „Zawierzenia Maryi”. Bp Stanisław Salaterski we wrześniu poświęcił kapliczki Części Bolesnej.
• Przygotowano już wszystkie fundamenty pod stacje Drogi Krzyżowej. 8 rzeźb jest gotowych.
• Wykonano elewacje na garażach przy plebanii.
• Wykonano konserwację dachu i ścian kościoła.
• W pomieszczeniu przy szałasie pasterskim wykonano sanitariaty.
• Na cmentarzu wybudowano chodnik boczny i barierkę w kierunku zachodnim od wejścia głównego.
• Złożono wniosek o dofinansowanie konserwacji zabytkowej dzwonnicy.
• Będziemy się starać o dofinansowanie wymiany okien w kościele.

Ks. Proboszcz wyraził wdzięczność za wszelką życzliwość i pomoc w funkcjonowaniu parafii, w szczególności p. Tobiaszowi Józefowi – grabarzowi, p. Marcinowi Świerczkowi – organiście, p. Zbigniewowi Kornasiowi – webmasterowi strony parafialnej, p. Ewie Prus – autorce artykułów na stronę internetową parafii i do czasopism lokalnych, p. Czesławowi Grucy, p. Jackowi Musiałowi, p. Ryszardowi Sumarze – Nadzwyczajnym Szafarzom Eucharystii, Różom Różańcowym. Słowa podziękowań ks. Proboszcz skierował do członków Rady Duszpasterskiej minionej kadencji, DSM, Liturgicznej Służby Ołtarza, Caritasu, OSP, zespołu „Gosprzydowianie”.


Nowo wybranej Radzie Duszpasterskiej życzył pomysłowości i owocnej współpracy dla dobra wspólnoty parafialnej. A wszystkim doświadczenia bezgranicznej miłości i zaufania jakim obdarza Bóg nas słabych ludzi. Nas – mnie księdza i Ciebie matkę, ojca, człowieka… Dotykamy Świętości i Nieskończoności i jesteśmy dotykani Świętością i Nieskończonością. W macierzyństwie, w ojcostwie – tym fizycznym i tym duchowym, w sakramentach i modlitwie, w codziennościach i nadzwyczajnościach życiowych dotykamy Boga, napełniamy się Bogiem, jesteśmy z Bogiem, jesteśmy w Bogu. I często, może zbyt często, kompletnie nie zdajemy sobie z tego sprawy. Bóg daje nam Siebie, daje w nasze ręce ludzi, daje siłę i mądrość, żebyśmy podołali… A my?

Zdziwmy się może trochę…

I podziękujmy…