Środa Popielcowa – 22.02.2023

Posypmy głowy popiołem
z Chrystusem nieśmy krzyż społem
Abyśmy z nim zmartwychwstali
i hymn Mu chwały śpiewali

Określenia „manifestacja wiary” można użyć opisując naszą obecność Mszy Świętej i udział w obrzędzie posypania głów popiołem. Liczna obecność w tym dniu w kościele jest naszym stanowczym „Tak” dla Chrystusa i Wspólnoty Kościoła Świętego, dla tej jego cząstki, jaką stanowi nasza Parafia.

Ksiądz Tadeusz Cetera przypomniał w homilii, że Środa Popielcowa to początek 40-dniowego postu. Dla wielu z nas jest to kolejny Wielki Post w życiu. To wezwanie do pokuty i przemiany życia. Aby jednak przemiana mogła nastąpić, potrzeba nam ujrzeć swój grzech. Niech nie zabraknie nam pokory, abyśmy potrafili dostrzec co złe w naszym życiu, co przysłania nam obraz Boga.

Ksiądz Proboszcz zachęcał do podjęcia zobowiązań, które pomogą otworzyć się na drugiego człowieka i które pozwolą znaleźć czas na szczerą obecność i dialog ze Stwórcą. Nawiązał do liturgii słowa, w której Jezus zaprasza nas, abyśmy czynili dobro nie dla pochwał od ludzi, ale dla Boga, który widzi to co ukryte, który zna nasze serce, nasze pragnienia i motywacje postępowania

Dziś stajemy jako grzesznicy, którzy potrzebują oczyszczenia, przebaczenia i Bożego miłosierdzia. Niech te czterdzieści dni będzie czasem odnowienia więzi, jaką nawiązaliśmy z Bogiem w chwili chrztu świętego.

Niech w tej drodze odnowy życia duchowego towarzyszy nam Maryja – Matka Jezusa, a modlitwa, post i jałmużna niech pomogą w budowaniu relacji z Bogiem.