Z życia wioski

Wiele już napisano o Gosprzydowej. Na koniec warto może przedstawić jeszcze kilka informacji dotyczących organizacji życia w tej niewielkiej społeczności.

Centrum wioski
fot: Jerzy Bakalarz OP

Wioska położona jest na kilku pagórkach, a jej centrum usytuowane jest w dolinie rzeki Uszwicy. Całą wieś można podzielić na kilka odrębnych przysiółków, z których każdy ma własną, charakterystyczną nazwę. Nazwy przysiółków nie są przypadkowe a geneza ich powstania nierzadko sięga samych początków istnienia wioski.

W krajobraz gosprzydowskich przysiółków wpisują się piękne przydrożne kapliczki i figurki. Można zaryzykować stwierdzenie, że każdy przysiółek ma swoją figurkę lub kapliczkę, przy której w miesiącach maryjnych (maj, październik) licznie gromadzą się mieszkańcy wioski aby wielbić Maryję

Głównym obiektem decydującym o statusie centrum wioski jest niewątpliwie kościół. W niedalekiej odległości od kościoła, ok. 150 m na północny wschód stoi budynek szkoły podstawowej. W bliskim sąsiedztwie szkoły znajduje się remiza Ochotniczej Straży Pożarnej.

Wszystkie wymienione powyżej obiekty mieszczą się wzdłuż drogi łączącej Gnojnik z Lipnicą Murowaną. Wzdłuż tej drogi wybudowano wiele domów i zagród gospodarskich. Są one zadbane i ukwiecone.

Do poszczególnych zakątków mocno "rozrzuconej" wioski prowadzą wąskie, asfaltowe drogi. Uroki zacisznych miejsc dostrzegają turyści i wczasowicze, którzy chętnie odpoczywają w dziewiczym, nieskażonym terenie. Niektórzy wybudowali domki letniskowe, inni korzystają z gościny mieszkańców oraz właścicieli gospodarstw agroturystycznych. Jesienią do Gosprzydowej chętnie przyjeżdżają amatorzy leśnych wypraw i spacerów. Nie brakuje tu miejsc, w których można zgromadzić zapas grzybów i jagód na zimę.

Wioska liczy około 1000 mieszkańców. Głównym źródłem utrzymania mieszkańców Gosprzydowej jest uprawa roli. W ostatnich latach coraz więcej młodych mieszkańców wioski szuka jednak innych źródeł utrzymania głównie w okolicznych miastach: Brzesku, Tarnowie, Nowym Sączu i Krakowie. Wielu mieszkańców rozwinęło własną działalność gospodarczą, głównie w zakresie handlu i usług. Najwiekszą gosprzydowską firmą jest GOPLAST - firma produkcyjna powstała w roku 1992. Podstawowym zakresem działalności GOPLASTU jest przetwórstwo tworzyw sztucznych metodą wtrysku. Firma produkuje swoje wyroby dla branży ogrodniczej i gospodarstw domowych.


W organizacji wioski społeczne przywództwo sprawuje sołtys, który dba o interesy społeczności i reprezentuje ją na zewnątrz. Funkcję sołtysa pełni Pani Dorota Musiał, która zastąpiła na tym stanowisku Pana Kazimierza Serafina. Pracę Pani Sołtys wspiera Rada Sołecka w składzie: Monika Gajec, Magdalena Wnęk, Magdalena Pasek, Kazimierz Serafin, Czesław Gruca, Ryszard Sumara, Jan Zaczyński, Jan Siepierowski i Józef Tekiela.

Centrum wioski
fot: Jerzy Bakalarz OP

Naszą wioskę w Radzie Gminy Gnojnik reprezentują: Kazimierz Serafin i Czesław Gruca.

W latach 2003-2008 dokonano wiele w naszej wiosce. Wykonany został remont dachu kościoła, organów oraz instalacji elektrycznej i odgromowej. Odrestaurowano ołtarze boczne oraz polichromię ścienną i sufitową. Ciągle trwają prace renowacyjne przy ołtarzu głównym. Również dzwonnica została gruntownie odnowiona. Obok kościoła zbudowano piękny parking oraz chodnik prowadzący od cmentarza do szkoły.

Budynek szkoły zyskał nowe oblicze - gruntownemu remontowi poddano starą część obiektu oraz dokonano jego rozbudowy, dobudowano salę gimnastyczną. Dziś dzieci uczą się w pięknych salach, korzystają z dobrze wyposażonej pracowni komputerowej i biblioteki.

W 2006 roku w nakładzie 500 szt. wydana została monografia pt. "Gosprzydowa. Z dziejów wioski i parafii". Książka ta szybko trafiła do rąk Czytelników. Dziś można ją pożyczyć w bibliotekach szkolnych i gminnych.

W perspektywie najbliższych lat w naszej wiosce zaplanowano do realizacji następujące zadania:

Na tych działaniach koncentrują się wysiłki niewielkiej gromady, która zawsze wobec trudnych wyzwań, jednoczy swe siły dla realizacji określonych celów.